SPREKENDE BEELDEN

Mijn vriend de money-changer

De kapel van de Rosary-sisters

Detail van de kapel van de Rosary-sisters

De receptie van het gastenhuis

Zuster Ildephonse, overste van de zusters

De kapel in de vorm van een roos

Zuster Alexandra uit Irbid (Jordanië) en Renaat

Zuster Ivonne (Renad) en Renaat

Kinderen in een belegerde stad

De grot-kerk van de Lavra Netofa

Oproep van Hamas tot de gewapende strijd

Straatje in Jeruzalem

Vooraanstaanden in Nazareth

Christus-icoon in de Sint-Andreaskerk van Acco

Monument voor een leraar en schoolkinderen – Yad Vashem

In de soeks

Moeder van zeven Smarten op Calvarie

Verrijzenisicoon van de Kopten

Sint-Jorisklooster in de Wadi Kelt

De eeuwenoude trap van het Kedrondal naar de bovenstad

Mozaïek in de Verrijzeniskerk

Een bedoeïenenkamp in de woestijn van Judea

Barbecue bij de Zusters ter gelegenheid van een naamfeest

Wim tussen zuster Victoire en zuster Mathilde

De Zusters op bezoek bij Jacob Willebrands

Op bezoek in het moederhuis te Beit-Hanina

O.L.Vrouw van Fatima in de kapel van de zusters

De receptie van het gastenhuis

De Kerk der Naties in de tuin van Ghetsemane

Nazareth

Het kruis van Tagha - Dalmanutha

Zuster Victoire … en de wijn

Hemelvaartsdag op de Olijfberg

Kapiteel van de Hemelvaartskerk

Zuster Pascale, verantwoordelijke voor het Gastenhuis

Marmot aan het meer van Tiberias

Coëxistentie aan de Jaffapoort

Kardinaal Lustiger in Notre Dame

Hemelvaartsdag op de Olijfberg

Het Onafhankelijkheidspark in Jeruzalem

Zuster Mathilde heeft last van de warmte

Batsion, lerares Hebreeuws

Alain, Brusselse Jezuïet, en medecursist Hebreeeuws

Jamima, de andere lerares Hebreeuws

Zuster Roberta, keukenpiet en lekkerbek

Met de familie van Zuster Victoire aan tafel in Yafo-Nazareth

O.L.Vrouw van de Karmel

Uitzicht op Haïfa

Kebab en lahmé

Priesterwijding in Saint Sauveur

 


Terugkeren naar de homepage van Renaat  


Laatst bijgewerkt op 30 juni 2001